ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός: «Ύδρευση Παλαμιδάς-Βλυχός στη νήσο Ύδρας (Β' φάση Βλυχός-Πλάκες Βλυχού)» (07/01/2020)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία pdf και doc για να ενημερωθείτε για τον Συνοπτικό διαγωνισμό: «Ύδρευση Παλαμιδάς-Βλυχός στη νήσο Ύδρας (Β' φάση Βλυχός-Πλάκες Βλυχού)»   

Αριθμός αποφάσεως 12/2020.pdf

1. Εξώφυλλο μελέτης.pdf

2. Διακήρυξη ΑΔΑΜ.pdf

3. Περίληψη ΑΔΑΜ.pdf

4. Τεχνική περιγραφή.pdf

5. Ανάλυση τιμών.pdf

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

7. Οικονομική Προσφορά.pdf

8. Προμέτρηση.pdf

9. Προϋπολογισμός.pdf

10. Σ.Α.Υ.pdf

11. Τιμολόγιο.pdf

12. Φ.Α.Υ.pdf

13. Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ.doc