ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Έξι Νέες Μόνιμες Θέσεις Εργασίας για τον Δήμο της Ύδρας (29/12/2021)

Ο Δήμος μας εξασφάλισε έξι νέες μόνιμες θέσεις στην Προκήρυξη 1 3 Κ / 2 0 2 1 του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αυτές αφορούν την πρόσληψη α) 2 ατόμων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) για τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, β) ενός ατόμου ΠΕ με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, γ) ενός ατόμου ΠΕ με ειδικότητα οικονομολόγου, δ) ενός ατόμου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα Λογιστή και ε)ενός ατόμου (ΤΕ) με ειδικότητα Λογιστή.

Καλούμε όλα τα Υδραιόπουλα, που επιθυμούν, να πάρουν μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό επιλογής προσωπικού για να εργαστούν στον τόπο τους και για τον Δήμο μας. Στις εκθέσεις ιδεών κάποιων εμείς απαντούμε με πράξεις ουσίας προετοιμάζοντας την Ύδρα των επόμενων γενεών.

Οφείλω ένα ευχαριστώ στον Αναπληρωτή Υπουργό των Εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα που έδειξε κατανόηση στην επιτακτική ανάγκη του Δήμου μας για την κάλυψη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε Για την Ύδρα μας!