ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τμήμα Εσόδων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΡΕΤΗ: Τηλ. 22983 - 20290
E - MAIL: esoda@ydra.gov.gr
 • Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων μετά τη βεβαίωση του σχετικού τέλους.
 • Καταγράφει τα νεοηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 • Διενεργεί βεβαίωση χρηματικού καταλόγου είσπραξης του τέλους για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 • Ελέγχει τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την επιφάνεια των ακινήτων και τη δραστηριότητα (χρήση) των επαγ− γελματικών χώρων, για την επιβολή του σωστού συντελεστή δ.τ.
 • Διενεργεί διορθώσεις – μεταβολές τ.μ.
 • Μεριμνά για την επιβολή και είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
 • Χορηγεί βεβαιώσεις ΤΑΠ. Επιμελείται της βεβαίωσης οφειλετών λόγω της προσκυρώσεως.
 • Συντάσσει και βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους για οφειλές που προκύπτουν από την προσκύρωση ή ρυμοτόμηση εδαφικών εκτάσεων.
 • Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη βεβαίωση των προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων.
 • Εισπράττει οίκοθεν τις επιβληθείσες παραβάσεις από την τροχαία – άμεσο δράση.
 • Βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους για τις ανεξόφλητες παραβάσεις.
 • Μεριμνά για την βεβαίωση χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαι− ρέτων κατασκευών (ΓΟΚ).
 • Μεριμνά για την βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής ή οίκοθεν είσπραξη των οφειλών.
 • Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης από αγώνες και λοιπές εκδηλώσεις σε γήπεδα και του τέλους των εκθεσιακών χώρων.
 • Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης τελών και προστίμων από διαφήμιση.
 • Επιμελείται της βεβαίωσης ή της οίκοθεν είσπραξης τελών και προστίμων από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
 • Επιμελείται της βεβαιώσεως φόρων, εισφορών τελών και δικαιωμάτων.
 • Επιμελείται της συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την κρίση της Επιτροπής φορολογικών διαφορών.
 • Ενημερώνει το ταμείο σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των φορολογικών εγγραφών, καθώς και για το αποτέλεσμα μετά την έκδοση των αποφάσεων.
 • Κοινοποιεί στους φορολογουμένους, απόσπασμα του χρηματικού καταλόγου στον οποίο είναι βεβαιω− μένοι για φόρο, τέλος και δικαίωμα, καθώς και για τις προσκλήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής συμβιβασμού όπου απαιτείται.
 • Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση και έκδοση φορολογικών και χρηματικών καταλόγων.
 • Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα των οίκοθεν εισπράξεων των υπόχρεων του αντικειμένου.
 • Ελέγχει τα στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων για δημοτικούς φόρους, εισφορές, δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, δικαιώματα που πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Συντάσσει και αποστέλλει στο Ταμείο τον μηνιαίο κατάλογο των οίκοθεν εισπράξεων, αφού συγκεντρώσει όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα «οίκοθεν».
 • Μεριμνά για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κ.λπ.
 • Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κοιμητηρίου.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.