ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τομέας Αθλητισμού

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο κ. ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ. 22983 - 20239
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, διαδικασιών και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
  • Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:
    α)Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
    β)Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
  • Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων (του Δήμου και άλλων) που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της νέας γενιάς, συνεργαζόμενο μαζί τους.
  • Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του αθλητισμού, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, συνεργαζόμενο μαζί τους.