ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κα. ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης κάθε είδους εκδήλωσης του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, τελετές, δεξιώσεις, κ.λπ.), καθώς και προγράμματος προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 • Επιμελείται τη διοργάνωση, υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων ή και ομάδων ημεδαπών και αλλοδαπών.
 • Επιμελείται όλων των διαδικασιών μετάβασης Δημοτικής Αντιπροσωπείας στο Εξωτερικό (Δημάρχου, Συμβούλων, Υπηρεσιακών Παραγόντων).
 • Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων.
 • Επεξεργάζεται και προωθεί αρμοδίως όλα τα οικονομικά θέματα.
 • Διενεργεί, μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ορθή διοργάνωση των εκδηλώσεων που προαναφέρθηκαν.
 • Προωθεί, αναπτύσσει τη συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στις διεργασίες της Πολιτικής Αστικής Ατζέντας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα σχετικά δίκτυα πόλεων και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Διεθνών, Ευρωπαϊκών Οργανισμών καθώς και Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Προωθεί τη συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων του Δήμου και με άλλες οργανώσεις αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, με πόλεις του εξωτερικού και με κράτη που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς και με δίκτυα πόλεων του Εξωτερικού, σε συνεργασία με τους Φορείς του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο Εξωτερικό και συντονίζει τις εργασίες των πάσης φύσεως συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.

 • Εκτός των ανωτέρω
  1. Μεριμνά για την Εξυπηρέτηση των Υδραίων του Πειραιά.
  2. Προωθεί Ανάπτυξη Σχέσεων με Συλλόγους, Φορείς και Σωματεία.