ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ύδρας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΎΔΡΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ: ΣΕΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ