ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Λειτουργίας Καταστημάτων, Επιχειρήσεων & Εμπορίου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο κ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Τηλ: 22983 - 20250
  • Υπεύθυνος Καταστημάτων, Επιχειρήσεων & Εμπορίου
  • Υπεύθυνος για τον έλεγχο Καταστημάτων & Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Υπεύθυνος για την έκδοση πάσης φύσης Αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Υπεύθυνος για την έκδοση πάσης φύσης Αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε Επιχείρησης, Εκμετάλλευσης Οργανισμού ή Φορέα
  • Υπεύθυνος Χορήγησης Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος