ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Υπηρεσία Κοινωνικής πολιτικής

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Η κα. ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τηλ: 22983 - 20204
  • Μεριμνά για την δημιουργία παιδικών χαρών, συντήρηση, περιποίηση και καθαριότητα, φυλάσσει τις εγκαταστάσεις και αναφέρει τυχόν ελλείψεις και ζημιές για την αντιμετώπιση τους.
  • Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οργάνων προς αποφυγή ατυχημάτων.
  • Εισηγείται για τον κανονισμό και τις ώρες λειτουργίας τους και επιμελείται για την τήρηση τους, φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών.
  • Είναι υπεύθυνο για την Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών μέσω αντίστοιχων συμβάσεων με Πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό Οργανισμούς.
  • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους.
  • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.