ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Κανονιστικές Διατάξεις

Οι Κανονιστικές Διατάξεις του Δήμου Ύδρας, έχουν δημιουργηθεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του νησιού και στις ιδιαιτερότητες της Ύδρας.

Υπηρετούν αρχές και στόχους, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον εξωραϊσμό της εικόνας του νησιού.

Ρυθμίζουν γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Καταναλωτή.

Καταρτίζουν τον κανονισμό λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Δημοτικών Συμβούλων.