ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Δήμος Ύδρας

Οικονομικές Υπηρεσίες

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: κ. ΣΕΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Τηλ. 22983 - 20290
  • Καταρτίζει τον προϋπολογισμό.
  • Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του.
  • Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του.
  • Μεριμνά για τη σύναψη δανείων και την εξόφλησή τους.
  • Μεριμνά για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
  • Εισηγείται την αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών κ.λπ.
  • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
  • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος