ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» (04/01/2023)

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, την αποκατάσταση του όμορου Χ.Α.Δ.Α. της Ύδρας, την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, την εγκατάσταση δεματοποιητή και την διαχείριση των απορριμμάτων κατά την μεταβατική περίοδο καθώς και την κανονική λειτουργία για έξι (6) έτη της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, του Χ.Υ.Τ.Υ. και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/) με αριθμό συστήματος 194934.

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να ενημερωθείτε για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής για την ανάθεση του έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf