ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Από την επιθεώρηση στο έργο της αντικατάστασης των σωληνώσεων αμιάντου από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Γεφύρια (08/05/2023)

Από την (05/05/2023) επιθεώρηση στο έργο της αντικατάστασης των σωληνώσεων αμιάντου από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Γεφύρια.

Μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί περίπου 2,5 χιλιόμετρα αγωγού από τα συνολικά 11 χιλιόμετρα που προβλέπονται στο έργο. Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί και νέοι πυροσβεστικοί κρουνοί όπως προβλέπεται από τη μελέτη.

Πολύτιμη είναι και η συμβολή του υδραίου οικοδόμου Σπύρου Μαυρομάτη, ο οποίος σε καθημερινή βάση και εθελοντικά δίνει τις συμβουλές του για την σωστή αποκατάσταση των καλντεριμιών.

Ένα απολύτως αναγκαίο έργο υλοποιείται. Ένα έργο που είχε πραγματική ανάγκη η Ύδρα μας γιατί αφορά και την Υγεία των Κατοίκων της!

Το έργο θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου σε απομακρυσμένες περιοχές, για την αποφυγή της όχλησης κατά την τουριστική περίοδο και θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Με την ολοκλήρωση του θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του και τότε θα απομονωθεί οριστικά το παλιό δίκτυο.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.726.000 Ευρώ και η χρηματοδότηση του εξασφαλίστηκε, ύστερα από αίτηση του Δήμου μας, στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" του Υπουργείου των Εσωτερικών.

Εμείς δεν έχουμε πολλά να πούμε! Έχουμε πολλά να κάνουμε και κάθε μέρα το αποδεικνύουν τα έργα μας Για την Ύδρα!