ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Υπογράφτηκε η Σύμβαση για την Εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης στην Γεώτρηση του Παλαμιδά (09/05/2023)

Υπογράφτηκε στις 08/05/2023, παρουσία της νομικής συμβούλου του Δήμου μας κ. Γεωργίας Μαραγκού, η σύμβαση για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού γεώτρησης Παλαμιδά εκτιμώμενης αξίας 200.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετική αίτηση του Δήμου μας.

Η προαναφερθείσα σύμβαση περιλαμβάνει και την υποχρέωση από την ανάδοχο εταιρεία, εν προκειμένω την ΤΕΜΑΚ, να λειτουργήσει την μονάδα για δώδεκα (12) έτη με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που θα παραλαμβάνει ο Δήμος 50.000m3/έτος (σύνολο 50.000m3 x 12 έτη = 600.000m3)», εκτιμώμενης αξίας 390.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στόχος μας είναι το εν λόγω έργο να έχει παραδοθεί μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2023, με σκοπό να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση για πόσιμο νερό που παρατηρείται κάθε Αύγουστο.

Κάθε μέρα διεκδικούμε και υλοποιούμε έργα Για την Ύδρα μας γιατί ξέρουμε και μπορούμε!