ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσληψη 6 εργατών ΥΕ για εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) Ύδρας (01/11/2023)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων προκηρύσσει την πρόσληψη 6 ΥΕ εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου και λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 6 Νοεμβρίου 2023, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kgeorgariou@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αλκιβιάδου 233, Πειραιάς 18536, υπόψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 210.4590761 - 4590759).

Βρείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη.

Προκήρυξη.pdf