ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 (28/05/2024)

 

Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να ανοίξουν και να διαβάσετε σχετικά με τους πίνακες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου της ΣΟΧ1/2024

1. Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.pdf

2. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων εξωτερικών χώρων.pdf

3. Κατάσταση αποκλιομένων στην κατηγορία Yποχρεωτική Eκπαίδευση με ειδικότητα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων με αστερίσκους.pdf

4. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων με αστερίσκους (κωδικός θέσης 103).pdf

5. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης με αστερίσκους (κωδικός θέσης 104) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

6. Κατάσταση αποκλειομένων στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης με αστερίσκους - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

7. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης (κωδικός θέσης 104) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

8. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Οδηγών (κωδικός θέσης 101).pdf

9. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας (ΔΕ) Οδηγών με αστερίσκους (κωδικός θέσης 101).pdf

10. Κατάσταση αποκλειομένων στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Οδηγών με αστερίσκους (κωδικός θέσης 101).pdf


Όσοι διαθέτετε το πρόγραμμα της Microsoft για τα Excel αρχεία, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να αποθηκεύσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και έπειτα να τα ανοίξετε και να διαβάσετε τους πίνακες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου της ΣΟΧ1/2024

1. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων με αστερίσκους (κωδικός θέσης 103).xls

2. Κατάσταση αποκλειομένων στην κατηγορία υποχρεωτική εκπαίδευση ειδικότητα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων με αστερίσκους.xlsx

3. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων εξωτερικών χώρων.xlsx

4. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης με αστερίσκους (κωδικός θέσης 104) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.xls

5. Κατάσταση αποκλειομένων στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης με αστερίσκους - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.xlsx

6. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) εργατών ύδρευσης - αποχέτευσης (κωδικός θέσης 104) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.xlsx

7. Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας (ΔΕ) Οδηγών με αστερίσκους (κωδικός θέσης 101).xls

8. Κατάσταση αποκλειομένων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Οδηγών με αστερίσκους (κωδικός θέσης 101).xlsx

9. Κατάσταση επιλογής υποψηφίων στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Οδηγών (κωδικός θέσης 101).xlsx


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ