ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Προκήρυξη πρόσληψης εργατικού προσωπικού (ΥΕ Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» (20/06/2024)

 

Πατήστε στο παρακάτω αρχείο για να ανοίξει και να διαβάσετε σχετικά με την προκήρυξη πρόσληψης εργατικού προσωπικού (ΥΕ Εργατών), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» που υποποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας», με κωδικό ΟΠΣ 5062339

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ