ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

 Σας καλοσωρίζουμε στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου της Ύδρας

Presentation:    

Πρόσκληση - Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο (ΤΠΣ) Δήμου Ύδρας (28/02/2024)

 

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ"


Προς τους Πολίτες - Φορείς του Δήμου Ύδρας

Στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας βρίσκεται υπό εκπόνηση Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18916/23-6-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012954493) σύμβαση μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ένωσης Μελετητών και Μελετητικών Εταιρειών:

«Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ-Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο.Ε» (δ.τ. GEOPLAN)

«EDP Μελετητική Σχεδιασμού Αναπτύξεως και Επενδύσεων Α.Ε.» (δ.τ. EDP SA)

«NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (δ.τ. NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.)

ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.)

«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», (δ.τ. GEOANALYSI Α.Ε.)


Για την σύμβαση αυτή, έχει ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 3527), τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής, αποτελούμενη από τους:

κ. Παναγιώτη Συφαλάκη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Σπυρίδωνα Δεσύλλα, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

κ. Αγγελική Ανδριοπούλου, εκπρόσωπο του Δήμου Ύδρας


Εκπρόσωπος του Δήμου Ύδρας
για την επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ορισθεί η κ. Γεωργία Μαραγκού.


Σημαντική παράμετρο της επιτυχίας του σχεδιασμού αποτελεί η ευρεία συμμετοχή φορέων και πολιτών. Με τη συμμετοχή αυτή προάγεται η τοπική συμμετοχική δημοκρατία, η οποία αποτελεί ζητούμενο στον σχεδιασμό του χώρου. Θα πρέπει δηλαδή η τοπική κοινωνία, πολίτες και φορείς, να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σ' αυτή τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλισθεί η τελική επιτυχία και η απαραίτητη κοινωνική αποδοχή του σχεδιασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι πολίτες καθώς και κάθε άλλος φορέας ή περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ύδρα να υποβάλουν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στο email: prv@ydra.gov.gr , εντός δύο (2) μηνών, τυχόν προγράμματα και στοιχεία, που έχουν στη διάθεσή τους, ή τις προτάσεις και απόψεις τους, σχετικά με τον υπό εκπόνηση πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου μας".

Πατήστε τα παρακάτω pdf αρχεία για να ανοίξουν και να διαβάσετε σχετικά με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο

1. Λίγα λόγια για το ΤΠΣ.pdf

2. Πρόσκληση προς πολίτες και φορείς για ΤΠΣ.pdfΕΠΙΣΤΡΟΦΗ